Legaten

Legaten

  • Via een testament kan je een bedrag of bezittingen nalaten aan vzw Villa Clementina

Meer informatie kan je inwinnen bij je notaris.