Giften

hartelijk dank voor uw steun

steun Villa Clementina

It takes a village to raise a child… zoals het Afrikaanse spreekwoord het zegt: we kunnen niet alleen verderbestaan, noch inhoudelijk, noch financieel… We zijn dankbaar voor de subsidies die we van de overheid mogen ontvangen maar… gezien onze zeer gespecialiseerde werking dienen we jaarlijks nog 1/4de van onze werkingskosten zelf te voorzien. Hartelijk dank aan allen die ons een financieel steuntje in de rug bieden!

Fonds Vrienden van Villa Clementina

Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

Giften zijn welkom op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting (Brederodestraat 21, Brussel) met de vermelding: 016/1830/00050. . En wees gerust, uw gift wordt integraal doorgestort voor onze werking.

Vanaf €40 bezorgt de Koning Boudewijnstichting u dan een fiscaal attest.

Neem contact met ons op indien u interesse heeft. Hartelijk dank voor uw steun!


>> Contacteer