Missie en Visie

Want het kan!

Op Villa Clementina willen we met en verwondering en aandacht blijven kijken

Villa Clementina heeft een kader gecreëerd om buiten de kaders te kijken

Visie

We streven naar verdieping en verandering

Villa Clementina heeft een kader gecreëerd om buiten de kaders te kijken. Het ‘hokjesdenken’ is nooit ver weg in onze maatschappij. Ook in het zorglandschap belemmeren historisch gegroeide structuren vaak verandering, terwijl wij juist streven naar groei en verandering. Regels zijn nodig, maar wij willen vooral flexibel denken en creatieve oplossingen zoeken. Op Villa Clementina blijven we met verwondering en aandacht kijken, met een open en niet-veroordelende blik.


Missie

Villa Clementina
Een veilig nest waar élk kind kan zijn en bloeien
Een warm huis waar élk mens kan zijn en groeien
Een bron van inspiratie
Want het kan!


Waarden

Vrijheid

Om jezelf te zijn, optimaal te ontplooien met je talenten en beperkingen
Om binnen kaders -maar met mogelijkheid buiten de lijntjes- te kleuren.
Om dingen én onszelf in vraag te mogen stellen
Omdat we vertrouwen krijgen én geven


Positief realisme

Om zo te geloven in mogelijkheden en talenten
Waardoor we kracht en energie zoeken, vinden, zien en doorgeven
Respect hebben voor sterktes ook in momenten dat het moeilijk loopt
Steeds op zoek naar een win-win situatie.


Dapperheid

en zo ‘anders’ durven kijken
om te durven vallen -of te springen- en weer op te staan
om out-of-the-box te denken en te doen


Empathisch en liefdevol

Met goesting in het leven
Met een hart voor het leven
En je in te leven in anderen.
Graag zien !