dag van de logopedie

Afbeelding bij dag van de logopedie

Vandaag is het de Dag van de logopedist. Naar aanleiding van deze dag nemen we jullie even mee naar onze Villa om een beeld te geven van wat onze logo’s aan huis precies doen en welke bergen ze verzetten. Jolanke vertelt:

Logopedie is bij de meeste mensen gekend als ‘het juist leren spreken’. Toch is logopedie veel meer dan dat. Wij werken als logopedisten rond alles wat te maken heeft met communicatie, voeding en leerproblemen.

Daarnaast is het een grote misvatting dat logopedie pas bij kleuters kan opgestart worden. Ook hier geldt het spreekwoord ‘jong geleerd is oud gedaan’. Wij starten daarom graag zo vroeg mogelijk om problemen voor te zijn of om kleine problemen niet te laten escaleren tot een groot probleem. Bovendien zijn wij van mening dat elk kind het recht heeft om zich uit te drukken, hoe jong of oud ook.

"Wij proberen bij onze clementientjes alle registers open te houden en hen alle kansen te geven om zich uit te drukken"In de Villa werken we met 2 logopedisten. Ik werk op maandag, woensdag en vrijdag in de Villa, Lisa op dinsdag en donderdag. Wij begeleiden de kinderen op vlak van communicatie en voeding.

Communicatie is een zeer ruim begrip. Wij proberen bij onze clementientjes alle registers open te houden en hen alle kansen te geven om zich uit te drukken. Wij bekijken bij elk kind afzonderlijk hoe hun communicatie verloopt en bekijken hoe we dit kunnen uitbreiden. Wij stimuleren het spreken van woordjes en zinnen, maar ondersteunen dit daarnaast met gebaren (SMOG) of pictogrammen. We gebruiken drukknoppen of spraakcomputers indien nodig. Wist je dat je een spraakcomputer zelfs kan aansturen met je ogen? Onze therapie is dus telkens op maat gemaakt.

"Wanneer ouders of begeleiders zorgen hebben rond voeding kunnen wij ook ingeschakeld worden"


Daarnaast proberen we tips te geven aan de begeleiders om ook de communicatie in de groepen te ondersteunen. Om de communicatie met de ouders te stimuleren geven wij een aantal oudercursussen (SMOG, de taalontwikkeling van je kind stimuleren, ImPACT, …).

Wanneer ouders of begeleiders zorgen hebben rond voeding kunnen wij ook ingeschakeld worden. Wij begeleiden de kinderen dan met de overstap van flesjesvoeding naar lepelvoeding of tijdens de overstap van lepelvoeding naar vaste voeding. Ook het leren drinken uit een beker volgen we mee op. Wij observeren de kinderen en geven daarna tips aan de begeleiders. Op geregelde tijdstippen evalueren we of we een stap verder kunnen gaan.

Heb je vragen over onze therapieën of heb je een bezorgdheid over de taalontwikkeling of de voeding van je kind, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Check ook zeker onze facebook voor meer nieuws.

Deel dit bericht

Geschreven door Caro Seynaeve