Legaten en Duolegaten

Legaten en Duolegaten

  • Via een testament kan je een bedrag of bezittingen nalaten aan vzw Villa Clementina.
  • In je testament kan je een tweede begunstigde, namelijk een vzw, aanwijzen. Deze vzw moet dan de successierechten betalen van de eerste begunstigde. Zo kan die begunstigde een groter bedrag overhouden bij het erven. Dit systeem is voordelig wanneer erfgenamen hoge successierechten moeten betalen of wanneer de erfenis een zeer groot vermogen betreft.

Meer informatie kan je inwinnen bij je notaris.