Exclusively Inclusive ondernemen

Event Single

Details

Dirk Rombaut van PASSWERK
Voor mijnheer Rombaut van Passwerk is het belangrijk dat er meer is dan enkel een economische dimensie of aandacht binnen een bedrijf. Een bedrijf moet meer doen dan alleen winst maken. Het moet zijn inziens ook maatschappelijke meerwaarde creëren. Hij is binnen de jobs die hij heeft uitgevoerd steeds op zoek gegaan naar hogere waarden, hogere doelen. Een bedrijf moet voor hem niet enkel in actie schieten wanneer er winst kan gemaakt worden. Maatschappelijk een verschil maken is wat hem in beweging brengt. Het werken met mensen met een autismespectrumprofiel is iets bijzonder. Wat hem vooral aantrekt is hun authenticiteit.
Het vraagt om een aangepast aanpak, maar deze aanpak loont. Zowel de mensen met autisme als hun omgeving, de klanten die diensten aangeleverd krijgen van een uitzonderlijke kwaliteit als de overheid die inkomsten krijgt door hun tewerkstelling in plaats van uitgaven winnen bij een aanpak zoals die van Passwerk. Mensen uitsluiten is een onrecht en het is economische waanzin om competente mensen met een autismespectrumprofiel aan de kant te schuiven!‘
www.passwerk.be/KATIA Verhaeren van VILLA CLEMENTINA.
Ongeveer vijf jaar geleden besliste Katia om haar carrière om te gooien. Na een loopbaan van 18 jaar als projectontwikkelaar in de vastgoedsector, wou ze haar krachten en talenten inzetten voor het algemeen welzijn van mensen. Ze is van de onroerende sector overgestapt naar de ontroerende sector. Toen haar ouders beslisten om te verhuizen en hun woning, het ouderlijk huis, leeg kwam te staan, heeft ze de kans gekregen en gegrepen om dit groen domein te beschikking te stellen voor een sociaal doeleinde. Ze leerde Mieke De Strooper, orthopedagoge en dr. Katleen Ballon, kinder- en revalidatiearts leren kennen. Tijdens het carpoolen zijn Katleen en Mieke tot het briljant idee gekomen om een kinderdagverblijf op te starten, waar zowel kindjes met als zonder beperking terecht kunnen in een kader met optimale ontwikkelingsstimulatie. Hun droom! Kinderen leren meer van mekaar, ze imiteren mekaar. Kinderen met een beperking hebben de mogelijkheid om tot 6 jaar blijven. De kinderen en ouders kunnen terecht in een ‘normaal’ kinderdagverblijf. Voor Katia lag het voor de hand dat ze in dit broodnodig en innovatief project zou meestappen. Ziehier de geboorte van Villa Clementina, het enige kinderdagverblijf dat 15 kinderen met een beperking en 40 kinderen zonder beperking een warm nest biedt. Want het kan!
www.villaclementina.be/Praktisch:
Deuren gaan open om 19u45, start om 20u15!
Achteraf tijd voor een drankje met groot ontspannen netwerkgehalte.Ben jij er ook bij?
SCHRIJF JE NU GRATIS IN! https://form.jotformeu.com/62453796194366

Deel dit bericht
Terug naar overzicht

Praktisch

  • 22 March 2017 tot 22 March 2017
  • 19u45
  • Gent

Location